โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
  วันที่  4/07/2560
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118