ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่านการเรียนรู้ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
  วันที่  5/06/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560. ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่านการเรียนรู้ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วิทยากรสอนโดย นางสาวสุมาลี อริยะสม และ นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ โดยมีประขาชน นักเรียน นักศึกษา. และผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118