กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดนิทรรศการ “มหกรรมห้างฉัตรรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วันที่  3/04/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดงาน "มหกรรมห้างฉัตรรักการอ่าน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย พืธีเปิดโดยนายนเรศฤทธิ์ อุบลศรี ปลัดอำเภอห้างฉัตร กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแสดง การประกวด "ส้มตำลีลา" การประกวด "ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง กิจกรรมการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ฐานการเรียนรู้การอ่านสร้างอาชีพ กิจกรรมบรรณสัญจร กิจกรรมนิทรรศการเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0. พร้อมรถโมบายเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ซึ่งได้รับสนับสนุนกิจกรรมโดยท่าน ผอ.เจริญศักดิ์ ดีแสน และมีพิธีเปิดตัวและมอบป้าย "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ต้นแบบของอำเภอห้างฉัตร จำนวน 8 แห่ง/ตำบล
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118