กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมงาน 13 มีนาคม วันช้างไทย
  วันที่  14/03/2560
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดขบวนร่วมงาน “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย โดยร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์ และเป็นสมบัติอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
โดยขบวนประกอบด้วย กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้ องค์ภูมิพล 9 คำพ่อสอน รณรงค์หยุดค้างา หยุดฆ่าช้าง และขบวนรถแห่อาหารช้าง ซึ่ง กศน.อำเภอห้างฉัตรได้รับรางวัลชมเชย
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118