อบรมอาสายุวการชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
  วันที่  1/03/2560
 
 


รายละเอียด
    
กศน. อำเภอห้างฉัตร จัดโครงการอบรมอาสายุวการชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3910/ลป.105 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้กับนักศึกษา กศน.ห้างฉัตร จำนวน 60 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเลื่อมใสศรัทธา และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การดำเนินงานอบรมเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและบรรลุผลตามโครงการ โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี ปลัดอาวุโสอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิด
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118