กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง
  วันที่  24/02/2560
 
 


รายละเอียด
    
คณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) ทั้ง 7 แห่ง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ ศส.ปชต. เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่ปลอดการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118