กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมจัดนิทรรศการ งานเบิกฟ้าอนันตยศ รวมใจภักดิ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอห้างฉัตร ณ.สวนอนัตยศ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  วันที่  23/02/2560
 
 


รายละเอียด
    
เมื่อวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร นำคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมเปิดงาน"เบิกฟ้าอนันตยศ รวมใจภักดิ์ดี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและของดีอำเภอห้างฉัตร" ประจำปี 2560 ณ.สวนอนันตยศ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เชิญทุกท่านพบกับกิจกรรมชมรมลูกเสือวิสามัญ การผูกเงื่อนเชื่อก ,ชมรมอาสายุวกาชาด ,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด ,หนังสือพิมพ์พูดได้,สอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้นได้ที่บูท กศน.ห้างฉัตร ตั้งแต่วันที่ 19-25กุมพาพันธ์ ภายในงานมีมหรสพมากมาย เช่น การประกวดธิดาจำแลง ธิดาห้างฉัตร ประกวดร้องเพลง กีฬาต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118