ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 60 กศน.ตำบลวอแก้วร่วมกับกศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ อังกฤษเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร
  วันที่  14/02/2560
 
 


รายละเอียด
    
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 60 กศน.ตำบลวอแก้วร่วมกับกศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ อังกฤษเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118