ระหว่างวันที่31 มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมโครงการอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
  วันที่  5/02/2560
 
 


รายละเอียด
    
ระหว่างวันที่31 มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมโครงการอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งนักศึกษากศนเข้าร่วมจำนวน 81 คน ตามโครงการอบรมดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรตินายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118