กศน.จังหวัดลำปาง ส่งทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 มกราคม 2559
  วันที่  26/01/2560
 
 


รายละเอียด
    
กศน.จังหวัดลำปาง ส่งทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ได้ให้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจก่อนเดินทาง นำทีมโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร และคณะบุคคลากร ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 มกราคม 2559
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118