ในวันที่4-5 มกราคม 60 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดประชุมประสานแผนปฏิบัติการร่วมการภาคีเครือข่ายในแต่ละตำบล จากข้อมูลการทำเวทีมาเพิ่มเติมตามความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ Gassan Khuntan Golf and Resort
  วันที่  6/01/2560
 
 


รายละเอียด
    
ในวันที่4-5 มกราคม 60 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทองผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมจัดประชุมประสานแผนปฏิบัติการร่วมการภาคีเครือข่ายในแต่ละตำบล จากข้อมูลการทำเวทีมาเพิ่มเติมตามความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ Gassan Khuntan Golf and Resort
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118