close
เรื่อง  รายงานกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กศน.ตำบลห้างฉัตร  วันที่  21/12/2555


รายละเอียด
กศน.ตำบลห้างฉัตรร่วมกับส่วนราชการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยในส่วนของกศน.ตำบลห้างฉัตร มีการส่งเสริมการเรียนรู้การทำการ์ดอวยพรปีใหม่ 2556 ให้ผู้สนใจฝึกประดิษฐ์ด้วยตนเอง แล้วสามารถนำกลับไปเป็นของตนเอง ตลอดจนกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการจำหน่ายสินค้าของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "การทำรองเท้าแฟชั่นจากวัสดุธรรมชาติ"และกิจกรรมอื่นต่างๆของส่วนราชการ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
โดย   กศน.ตำบลห้างฉัตร