close
ลำดับ เนื้อหา วันที่ ( )
101 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษากศน.ตำบลห้างฉัตร
29/02/2555
102 การประชุม เรื่องการดำเนินงานโครงการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องกฎหมายฯ
29/02/2555
103 กศน.ห้างฉัตรร่วมบริจาคโลหิต
27/02/2555
104 แจ้งผลการติดตามสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมกศน.
27/02/2555
105 รายงานผลการประเมินทดสอบก่อนเรียนและผลการคัดกรองนักศึกษาผู้พิการ
27/02/2555
106 รายงานผลการประเมินทดสอบก่อนเรียนและผลการคัดกรองนักศึกษาผู้พิการ
27/02/2555
107 รายงานผลการดำเนินงานการรับสมัครผู้ลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้า
25/02/2555
108 กศน.ตำบลห้างฉัตรติดตามการทำโครงงานนักศึกษาในชุมชน
25/02/2555
109 กศน.ตำบลปงยางคก รับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีบ้านสัน
25/02/2555
110 กศน.ตำบลปงยางคก รับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี
25/02/2555
111 กศน.ตำบลปงยางคก รับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี
25/02/2555
112 กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดกิจกรรมรักการอ่าน
23/02/2555
113 กศน.ตำบลห้างฉัตรร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย
22/02/2555
114 กศน.ตำบลห้างฉัตรรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
22/02/2555
115 รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ICT
22/02/2555
116 การอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ ในวันที่ 16-14 ก.พ.55
22/02/2555
117 การอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ
22/02/2555
118 การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี กศน.อำเภอห้างฉัตร
21/02/2555
119 วารสารต.วอแก้วแก้ไข
20/02/2555
120 สรุปงาน กศน.ตำบลปงยางคก แก้ไข
20/02/2555
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/9 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
= เรื่องที่แสดงความเห็นแล้ว
= เรื่องที่ ยังไม่ได้แสดงความเห็นแล้ว