Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ห้องสมุดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ วัดหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  วันที่  28/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร และ กศน.ตำบลหนองหล่ม ได้ร่วมกับอำเภอห้างฉัตรออกหน่วยบริการอำเภอ ห้างฉัตรยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) การฝึกทักษะอาชีพทำขนมถั่วแปบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118