*-* ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ *-*
 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เพลงประจำอาเซียน
 กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ
 10 อันดับหนังสือการ์ตูนขายดีในญี่ปุ่น
 100 เรื่องน่าอ่าน
 E-Book สำนักงาน กศน.
 โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
 พจนารุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ฉบับออนไลน์
 KARN.TV โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สถาบันคชบาล)
 เครื่องแต่งกายล้านนา - ผ้า
 


กศน.ตำบลห้างฉัตรร่วมกับน.ส.เปรมสิณี มังจักร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุข สู่ชุมชน โดยได้รับเกียรตินายอภิชาติ สุภากุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านขามแดงมาเป็นประธานเปิดโครงการ มีกิจกรรมให้เด็กเช่น ประกวดวาดภาพระบายสี , คัดลายมือ ,เล่านิทาน, เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ มีเด็กเข้าร่วมสนใจเป็นจำนวนมาก ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่6 บ้านขามแดง ในวันที่ 28 มิถุนายน 57
 
 
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้ารับการประเมินอ่านสร้างสุข ,บ้านหนังสืออัจฉริยะ ฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 ต.ค. 56  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่าน และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้างฉัตร วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และรับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ตามโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี 2 : อ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ มหานาค กรุงเทพ ฯ 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ วัดหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
diCljQSUqkPMCxv  
  
  
  
  
  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  
 
 
 
 
        
   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118