ID
PWD
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร( อัตลักษณ์ มีคุณธรรม พึ่งพาตนเอง ) ( เอกลักษณ์ บริการด้วยใจ )"ลำปางสุจริตและลำปางนครแห่งความสุข"
 


กศน.ตำบลห้างฉัตร จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางดังนี้ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุจอมปิ งวัดศรีชุม วัดศรีรองเมือง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้า และสุสานไตรลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาายจำนวน 50 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2562
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กศน.อำเภอห้างฉัตร 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน  
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 2/2558ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือชุดการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
 
ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลหนองหล่มดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปจิ้งหรีด ณ บ้านป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลปงยางคก ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมพลเมืองพันธุ์ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารเอนกประสงค์รพ.สต.บ้านข่วง ได้รับเกียรติจากนายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคกประธานเปิดโครงการและอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประเมินเทึยบระดับการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการจัดกิจกรรม ตามกระบวนการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน โดยมีนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ 
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์ "I wonder why" ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
กศน.ตำบลแม่สัน ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-22มิถุนายน 2562 ณ ศาลาวัดบ้านลุ่มกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
 
  
มาเยี่ยมชม  
กิจกรรมดี  
กีฬา กศน.อำเภอห้างฉัตร  
 
หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา

© ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel.054-269432 Fax.054-269118

 

กศน.ตำบลเวียงตาล กศน.อำเภอห้างฉัตร กศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลแม่สัน กศน.ตำบลเมืองยาว