ID
PWD
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร( อัตลักษณ์ มีคุณธรรม พึ่งพาตนเอง ) ( เอกลักษณ์ บริการด้วยใจ )"ลำปางสุจริตและลำปางนครแห่งความสุข"
 


วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติหัวหน้าสวนรุกชาติร่วมให้กำลังใจลูกเสือวิสามัญที่เข้าอบรม ณ สวนรุกชาติ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กศน.อำเภอห้างฉัตร 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน  
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 2/2558ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือชุดการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
 
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมด้วยคณะบุคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพนปีหลวง ประจำปี2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น.กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพระราชพิธีช่วงค่ำ จุดเทียนชัยถวายพระพร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยผอ.ชนิสรา พรมชัยพร้อมด้วยคณะครูร่วมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ ณ สวนอนันตยศ และรอบอาคารสำนังานกศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
วันที่ 28 ก.ค.2562 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 
วันที่ 12 กรกฎาคม2562นางสาวชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.ห้างฉัตรและคณะครูร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา 2562 โดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ ถวายเทียนเป็นพุทธะบูชา จำนวน 3 วัด และเป็นประธานในเปิดกิจกรรม ณ วัดบ้านปันง้าว ม.7ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
 
  
  
  
  
  
  
  
มาเยี่ยมชม  
กิจกรรมดี  
กีฬา กศน.อำเภอห้างฉัตร  
 
หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา

© ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel.054-269432 Fax.054-269118

 

กศน.ตำบลเวียงตาล กศน.อำเภอห้างฉัตร กศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลแม่สัน กศน.ตำบลเมืองยาว