ID
PWD
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร( อัตลักษณ์ มีคุณธรรม พึ่งพาตนเอง ) ( เอกลักษณ์ บริการด้วยใจ )"ลำปางสุจริตและลำปางนครแห่งความสุข"
 


ในวันที่ 10 มีนาคม 62 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยนางสาวชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครู
นักศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมกีฬาสี กศน.ห้างฉัตรเกมส์ โดยได้รับเกียรตินายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตรมอบหมายให้ท่านปลัดกิตติยา นิ้วยะวงศ์เป็นประธานเปิดกีฬาสี กศน.ห้างฉัตรเกมส์ พร้อมกล่าวให้โอวาท ในงานมีกิจกรรมกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน และได้รับเกียรตินายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยสนง.กศน.จังหวัดลำปางเป็นประธานในการปิดการแข่งขันพร้อมทั้ง มอบของรางวัลและถ้วยรางวัล ณ
ลานกีฬากศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กศน.อำเภอห้างฉัตร 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน  
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 2/2558ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือชุดการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
 
ร่วมพิธีบรวงสรวงเนื่องวันช้างไทย 13 มีนาคม   
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมจัดสโตกช้าง ซุ้มอาหารช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
กศนตำบลเวียงตาล​ กศน.อำเภอห้างฉัตร​ ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล​ กิจกรรม หลักสูตรการโปรโมทสินค้า 
กศนตำบลเวียงตาล​ อำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน​ กิจกรรม ภาษาอังกฤษคิดสร้างสรรค์ 
กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดกิจกรรม oocc หลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอาชีพและผู้สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา

© ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel.054-269432 Fax.054-269118

 

กศน.ตำบลเวียงตาล กศน.อำเภอห้างฉัตร กศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลแม่สัน กศน.ตำบลเมืองยาว