ID
PWD
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร( อัตลักษณ์ จิตอาสา พึ่งพาตนเอง ) ( เอกลักษณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ )"ลำปางสุจริตและลำปางนครแห่งความสุข"
 


ศึกษาดูงานกศน.อำเภอแม่ลาว....พัฒนากศน.wowตามนโยบายรัฐมนตรี
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กศน.อำเภอห้างฉัตร 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน  
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 2/2558ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือชุดการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะครูกศน. อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟอำเภอห้างฉัตรและร่วมกันประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษากศนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลห้างฉัตร   
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เวลา 07.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ บริเวณสะพานบ้านหัววัง
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
กศนอำเภอห้างฉัตรนำโดยนางสาวชนิสรา พรมชัยพร้อมคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
 
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัเโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและบุคคลกรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร 
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยน.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมด้วยคณะบุคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพนปีหลวง ประจำปี2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา

© ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel.054-269432 Fax.054-269118

 

กศน.ตำบลเวียงตาล กศน.อำเภอห้างฉัตร กศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลแม่สัน กศน.ตำบลเมืองยาว