ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตรเปิดอบรหลักสูตรภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ชม.ให้กับเยาวชน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ   
โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่่มเป้าหมายศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ   
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนในวันช้างไทย   
ภาษาอาเซี่ยน ASEAN กับเนื้อเพลงจีนเพลง yueliang daibiao wo de xin เมื่อวันที่ 10/06/2556    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร "Chinese day Camp"
วันที่ 4/06/2556
   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


 

หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel.054-269432 Fax.054-269118