การจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอาชีพ
  วันที่  19/06/2558
 
 


รายละเอียด
กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอาชีพ 3 หลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง ผู้ใดสนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร และยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร กศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันและเวลาทำการ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-269432

 

หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel.054-269432 Fax.054-269118