10 สถานที่มีชื่อเสียงในอาเซียน
  วันที่  28/04/2558
 
 


รายละเอียด
ในอาเซียนของเรามีสถานที่มีชื่อเสียงอยู่หลายที่ในแต่ละประเทศ เมื่อพูดถึงสถานที่เหล่านั้น ก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าคือประเทศใด

 

หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel.054-269432 Fax.054-269118