กศน.อำเภอห้างฉัตรเปิดอบรหลักสูตรภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ชม.ให้กับเยาวชน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ
  วันที่  30/03/2558
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ชม.ให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน โดยมี นางสาวนิรมล วงศ์วรรณ เป็นวิทยากร

 

หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel.054-269432 Fax.054-269118