โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่่มเป้าหมายศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
  วันที่  30/03/2558
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation จำนวน 40 ชม.ให้กับกลุ่่มเป้าหมายศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.00 ่น. ระหว่างวันที่ 29 มกราคม -31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยมี Ms.Desiree S.Alberto เป็นวิทยากร

 

หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel.054-269432 Fax.054-269118