เปิดรับสมัคร ภาษาจีนขั้นพื้ันฐานหลักสูตร 60 ชั่วโมง สำหรับเด็กและเยาวชน
  วันที่  3/04/2557
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตรเปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 ชั่วโมง สำหรับเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 7-15 ปี (เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน เน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยภาษาจีนกลาง ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
เริ่มเปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาสมัครได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-269432 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ด่วน!!!! รับจำนวนจำกัด

 

หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel.054-269432 Fax.054-269118