ID
PWD
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง Welcome To Web Asean Studens Center Hang Chat District Non-Formal and Informal Education Center
 
 
การจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอาชีพ 
10 สถานที่มีชื่อเสียงในอาเซียน 
เรื่องน่ารู้..ก่อนไป ประเทศต่างๆในอาเซียน 
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 
สินค้านำเข้าแต่ละประเทศในอาเซียน
มาดูกันซิว่า ประเทศไหนคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า
7 อาชีพเสรีในอาเซียน
เปิดรับสมัคร ภาษาจีนขั้นพื้ันฐานหลักสูตร 60 ชั่วโมง สำหรับเด็กและเยาวชน
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History
 
กศน.อำเภอห้างฉัตรเปิดอบรหลักสูตรภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ชม.ให้กับเยาวชน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ   
โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่่มเป้าหมายศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร  
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนในวันช้างไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
        
 
 
 
หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Tel.054-269432 Fax.054-269118